PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Mai Thị Hoàng Yến

01:47 24/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: maihoangyen3011@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506 502

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh. Trước khi làm việc tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, cô đã từng làm việc 5 năm với vị trí Hành chính Nhân sự kiêm Thanh tra Pháp chế tại Ban Quản lý Ký Túc xá Mỹ Đình, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQGHN. Cô từng làm Phó chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý KTX Mỹ Đình; Ủy viên của Ban nữ công Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Từng được Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018.
Hiện phụ trách các mảng công tác: Bảo hiểm, Chấm công, Nghỉ viêc, Thuyên chuyển công tác, Cố vấn học tập, Kéo dài thời gian công tác, Quốc phòng An Ninh , Nghĩa vụ Quân sự và.....

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (2018-2019) 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018