PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Nguyễn Đức Bảo

16:48 23/12/2021

Phó trưởng phòng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1992

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: baond@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Nguyễn Đức Bảo hiện là Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, đảm nhận công tác văn phòng của Hội đồng trường. TS. Đức Bảo nhận bằng Cử nhân hạng Xuất Sắc chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2014. Thông qua Học bổng của Chính phủ Cộng hoà Pháp, TS. Đức Bảo đã nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế-Tài chính quốc tế và Tiến sĩ ngành Kinh tế tại Đại học Bordeaux (CH Pháp) lần lượt vào năm 2015 và năm 2019. Trước khi trở thành giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 8/2020, TS. Đức Bảo đã đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Kinh tế ứng dụng (GREThA), Đại học Bordeaux. TS. Đức Bảo đã tham gia nhiều hoạt động tư vấn nghiên cứu trong các dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế tại Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực thế giới (FAO Châu Á-Thái Bình Dương) và Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm quốc tế (IFPRI). Nghiên cứu của TS. Đức Bảo tập trung vào các chủ đề liên quan tới thương mại quốc tế, toàn cầu hoá, khu vực hoá, vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học Bordeaux, Pháp (2019);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế - Tài chính quốc tế, Đại học Bordeaux, Pháp (2015); 

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương HN (2014).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Thương mại quốc tế, toàn cầu hoá-khu vực hoá,  Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Phát triển nông nghiệp.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2020-2021;

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2022.