PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Nguyễn Đức Lâm

16:48 23/12/2021

Trưởng phòng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1982

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: lamnd@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS Nguyễn Đức Lâm hiện là Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác phát triển, thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Từ năm 2014 đến nay công tác tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Glamorgan - Vương Quốc Anh (2008).

Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2021).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020, Năm học 2020-2021.