PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Nguyễn Quỳnh Trang

09:35 24/12/2021

Phó Trưởng phòng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1991

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: trangnq.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Nguyễn Quỳnh Trang đã có quá trình công tác hơn 10 năm trong lĩnh vực tổ chức nhân sự. Thế mạnh của bà Trang thể hiện ở các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến chế độ, chính sách nhân sự; định hướng văn hóa tổ chức; tuyển dụng; đào tạo và phát triển đội ngũ.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội.