PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Nguyễn Thị Nguyệt

17:38 14/09/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1993

Học vị: Cử nhân

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyetnt.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Hàng Hải năm 2015. Chuyên viên Nguyễn Thị Huyệt hiện đang phụ trách mảng quản lý nghiên cứu khoa học tại Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển. Trước khi công tác tại Trường Đại học Kinh tế, Nguyệt đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Văn phòng Chương trình KH&CN cấp Quốc gia, Uỷ ban Dân tộc.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Hàng Hải (năm 2015)

THÀNH TÍCH NỔI BẬT