PHÒNG TẠP CHÍ - XUẤT BẢN

Nguyễn Thị Thục An

14:51 24/12/2021

Phó Trưởng phòng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1975

Học vị: Thạc sĩ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: anntt@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0944718484

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS. Nguyễn Thị Thục An hiện là Phó Trưởng phòng Tạp chí - Xuất bản, phụ trách mảng Tạp chí. Trước khi về công tác tại Trường ĐHKT năm 2010, ThS. Thục An đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục công bậc đại học, một số tổ chức phi chính phủ quốc tế và có kinh nghiệm làm việc với các học giả, chuyên gia nước ngoài đến từ nhiều nước trên thế giới như Hà Lan, Anh, Mỹ, Thụy Điển, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường ĐHKT - ĐHQGHN (2014).

Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương (1999).

Cử nhân Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội (1996). 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2017-2018, Năm học 2020-2021.

 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2010-2011, Năm học 2019-2020.