PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Nguyễn Thu Hường

01:52 24/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyethuhuong.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506 502, 522

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGH, cử nhân Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Có kinh nghiệm làm việc ở các mảng hành chính, nhân sự, kế toán tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Công ty CP Tổ chức sự kiện AdAsia Việt Nam. Năm 2021 - nay, công tác vị trí chuyên viên phòng Tổ chức Nhân sự, Trường ĐHKT. Các mảng công việc chính: Tổ chức bộ máy, Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ,.....

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế -ĐHKQGHN (2014-2016);

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2009-2013).