PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Phạm Thị Hồng Nhung

16:43 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1995

Học vị: Cử nhân

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: nhungpth@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; từng công tác tại Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN; hiện đang phụ trách mảng Đề tài, Hội thảo và một số hoạt động khác thuộc mảng Nghiên cứu Khoa học tại Phòng NCKH&HTPT, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Báo chí, HV Báo chí & Tuyên truyền (năm 2019).