KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Seminar "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến của Kiểm toán độc lập"

Khoa Kế toán Kiểm toán 17:50 23/12/2021

Ngày 24/09/2021 Bộ môn Kiểm toán đã tổ chức buổi seminar đề tài nghiên cứu tiến sĩ của NCS Đỗ Quỳnh Chi về các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Nghiên cứu sinh Đỗ Quỳnh Chi hiện đang công tác và làm việc tại khoa Kế toán Kiểm toán với hướng nghiên cứu chính liên quan đến các vấn đề về kiểm toán. Với đề tài nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán trong kiểm toán BCTC”, cô đưa ra những vấn đề nổi bật tác động đến kiểm toán nói chung và ý kiến kiểm toán viên nói riêng.

NCS. ThS. Đỗ Quỳnh Chi trao đổi tại buổi seminar

Tại buổi seminar, các thành viên đã thảo luận về các nền tảng lý thuyết liên quan về thông tin cho việc ra quyết định, bao gồm Lý thuyết về thông tin bất cân xứng, Lý thuyết đại diện…để từ đó làm cơ sở cho việc xác đinh các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán.

Bên cạnh đó, những khó khăn, thách thức trong nghiên cứu nói chung và trong đề tài của tác giả nói riêng bao gồm lựa chọn nhân tố đưa vào mô hình, xây dựng bảng hỏi, lựa chọn thang đo phù hợp và kỹ thuật phỏng vấn được thảo luận sôi nổi giúp tác giả định hướng rõ hơn mục tiêu cũng như phương pháp thực hiện nghiên cứu.

Cũng trong buổi seminar, nhận thấy đây là đề tài có tính thực tiễn cao trong ngành Kế toán-Kiểm toán, các thành viên cũng gợi mở các nghiên cứu liên quan trong các môi trường kiểm toán khác nhau hiện đang được xã hội quan tâm. Ví dụ như nghiên cứu ý kiến kiểm toán trong kiểm toán môi trường hay so sánh chất lượng kiểm toán giữa Big 4 và Non-Big 4.

Buổi seminar đã mang lại nhiều kiến thức bổ ich về nghiên cứu nói chung và nghiên cứu về kiểm toán nói riêng cho tất cả các thành viên. Và quan trọng hơn hết là đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái, tạo thêm động nghiên cứu cho tất cả các thành viên.

Sinh viên Kế toán Kiểm toán chia sẻ cảm xúc tham gia bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp trường thời Covid-19

Sinh viên Kế toán Kiểm toán chia sẻ cảm xúc tham gia bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp trường thời Covid-19

Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà ...

Chi tiết
Seminar Khoa học với chủ đề: “Hiệu lực của Kiểm toán nội bộ tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam”

Seminar Khoa học với chủ đề: “Hiệu lực của Kiểm toán nội bộ tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam”

Vào hồi 14h ngày 28 tháng 09 năm 2021, Bộ môn Kế toán của Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức buổi sinh hoạt Khoa học bộ môn với đề tài: " Hiệu lực của ...

Chi tiết
Sinh hoạt Khoa học tại Bộ môn Kế toán: Vui và bổ ích

Sinh hoạt Khoa học tại Bộ môn Kế toán: Vui và bổ ích

Vào hồi 14h ngày 20 tháng 12 năm 2021, Bộ môn Kế toán của Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức buổi sinh hoạt Khoa học bộ môn bao gồm: giảng thử cho giảng ...

Chi tiết