KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TS. ĐỖ KIỀU OANH

22:48 17/01/2022

Chủ nhiệm bộ môn Kế toán

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1975

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: oanhdk@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Đỗ Kiều Oanh hiện là Chủ nhiệm bộ môn Kế toánn, Khoa Kế toán - Kiểm toán. Là Tiến sĩ Kế toán. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 1998 đến nay.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, Đại học Liêu ninh, Trung Quốc (2015);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2001);

Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (1997).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Công bố thông tin và gian lận Báo cáo tài chính; Những vấn đề kế toán dưới góc nhìn của Lý thuyết trò chơi; Ứng dụng kế toán tài chính vào thực tiễn..

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2020-2021; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2009-2010.