KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TS. NGUYỄN HUY TÂM

13:07 16/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1982

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tamnh@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS Nguyễn Huy Tâm hiện là Giảng viên bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán. Là Tiến sĩ Kế toán - Kiểm toán. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2004 đến nay.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, ĐH Southampton, Anh (2017);

Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán- tài chính, Monash University, Úc (2010); 

Cử nhân Kế toán, ĐH Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Khen thưởng của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2012.