KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TS. PHẠM NGỌC QUANG

21:58 16/01/2022

Chủ nhiệm bộ môn Kiểm toán

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1973

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: quangpn@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Phạm Ngọc Quang hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ nhiệm bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán Kiểm toán. Trước khi chính thức công tác giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQHN (từ 2009-nay), Ông từng là Kiểm toán viên, Ernst & Young Viet Nam (2007-2009).

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân (2018).

Thạc sĩ, Kế toán, Đại học công nghệ Sydney (2006).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính

Hệ thống kiểm soát nội bộ

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2009-2010.