KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TS. TRẦN THẾ NỮ

23:00 17/01/2022

Phó Trưởng khoa

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1980

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nutt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS Trần Thế Nữ, tốt nghiệp cử nhân năm 2002 tại Trường Đại học Thương Mại, lấy bằng thạc sĩ Kế toán năm 2006 tại cùng Trường và lấy bằng tiến sĩ năm 2013 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Chuyên ngành đào tạo xuyên suốt là Kế toán. TS Trần Thế Nữ đã công tác tại Liên minh HTX Việt Nam, Trường Đại học Hòa Bình, Trường Đại học Kinh té - ĐHQGHN với vai trò chính là giảng viên giảng dạy và nghiên cứu với các chủ đề chính về Thuế và quản lý thuế, Kế toán thuế doanh nghiệp; Kế toán quản trị chi phí: Kế toán doanh nghiệp và các vấn đề về BCTC, Công bố thông tin và phân tích tài chính doanh nghiệp. TS Trần Thế Nữ cũng tham gia nghiên cứu (chủ trì, thành viên chính) ở một số đề tài nghiên cứu như nghiên cứu về chính sách thuế ở Việt Nam, Tài chính cho giáo dục đại học, Chính sách tín dụng Ngân hàng với các dự án năng lượng tái tạo,... Bên cạnh đó, Tiến sĩ còn tham gia giảng dạy các khóa ngắn hạn cho nhiều đối tượng khác nhau và nhiều chương trình đào tạo trực tuyến. Hiện Tiến sĩ Trần Thế Nữ là giảng viên, phó trưởng khoa của Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán- Phân tích, ĐH Kinh tế quốc dân, Việt Nam (2012);

Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, ĐH Thương Mại, Việt Nam (2006);

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, ĐH Thương Mại (2002).

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, ĐH Mở Hà Nội (2021)

CMA Úc (Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants) (2019

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Thuế và các vấn dề về quản lý thuế, kế toán thuế; 

Kế toán quản trị chi phí;

Kế toán doanh nghiệp và các vấn đề về BCTC; Công bố thông tin và phân tích tài chính doanh nghiệp;

Hệ thống thông tin kế toán;

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, 2012;

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2017-2018; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009-2010; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010- 2011; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012.