KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

22:15 17/01/2022

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1986

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: maithanh@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Trần Thị Mai Thành hiện là Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế. Là Tiến sĩ ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Trước khi công tác tại Trường, TS. Thành đã có nhiều năm thâm niên nghiên cứu vị trí Nghiên cứu viên tại Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2021);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2012); 

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2008).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

Phó Trưởng khoa phụ trách

Chi tiết
TS. PHẠM THU PHƯƠNG

TS. PHẠM THU PHƯƠNG

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN LAN ANH

TS. NGUYỄN LAN ANH

Phụ trách Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế

Chi tiết