KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TS. VŨ THÚY HÀ

14:13 16/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1983

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: vuthuyha@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Vũ Thúy Hà, tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kế toán tại Trường Đại học Thương mại năm 2018. Với nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo và giảng dạy, TS. Vũ Thúy Hà đã và đang tham gia nhiều đề tài các cấp; tham gia biên soạn giáo trình về vấn đề kiểm toán năm 2021; đã công bố nhiều công trình trong và ngoài nước liên quan đến Kế toán, Kiểm toán. Được tào tạo bài bản và gần 15 năm công tác vị trí giảng viên tại các đơn vị giáo dục công lập uy tín, TS. Vũ Thúy Hà hiện là giảng viên bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ kinh tế ngàng Kế toán, Trường Đại học Thương Mại, Việt Nam, 2018;

Thạc sĩ chuyên ngành kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009;

Cử nhân ngành Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Đông Đô, 2005.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kế toán, Kiểm toán nội bộ, kiểm toán.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT