KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

ThS. NGUYỄN HOÀNG THÁI

00:08 14/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Sinh năm: 1990

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: thainh@vnu.edu.vn/Nht0308@gmail.com

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS. Nguyễn Hoàng Thái hiện là giảng viên khoa Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Bà nhận bằng Cử nhân và Thạc sĩ tại trường Đại học Monash – Úc, chuyên ngành đào tạo là Kế toán.  Hướng nghiên cứu chính của bà là Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Tài chính, và Thao túng báo cáo tài chính. ThS. Nguyễn Hoàng Thái đã tham gia nghiên cứu (chủ trì, và thành viên) của một số đề tài nghiên cứu như nghiên cứu về Kế toán quản trị Hàng tồn kho ở các đơn vị xây lắp, chính sách thuế ở Việt Nam, và một số đề tài khác liên quan đến Quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam,... Trước khi tham gia giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, ThS. Nguyễn Hoàng Thái đã từng làm việc tại Công ty CP Xây dựng Giao thông, với chức vụ Phó phòng Kế toán. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Kế toán, Trường Đại học Monash – Australia (2015);

Cử nhân Kế toán, Trường Đại học Monash – Australia (2013).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kế toán Quản trị

Quản trị Doanh nghiệp

Quản trị Tài chính

Thao túng báo cáo tài chính

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020.