KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

Thông báo Kinh phí học Quốc phòng An ninh tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

08:26 14/09/2022

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh gửi thông báo số 1005/QPAN-KHTC và 1007/QPAN-KHTC về việc thu các khoản kinh phí học tập trung đối với đợt học 42 ngày (26/9/2022-06/22/2022) và 11 ngày (15/9/2022-25/9/2022)

Để có thể tự đảm bảo được việc học tập và sinh hoạt trong 11 ngày (15/9/2022-25/9/2022) hoặc 42 ngày (26/9/2022 - 06/11/2022), sinh viên cần chú ý nộp đầy đủ các khoản chi phí dành cho:

  • Chỗ ở
  • Bảo quản quân trang
  • Đưa đón sinh viên lượt đi và về
  • Sử dụng dịch vụ nóng lạnh
  • Ăn uống
  • Điện
  • Nước

Đối với đợt học tập và sinh hoạt trong 11 ngày (15/9/2022-25/9/2022), tổng chi phí là 1.100.000 VNĐ.

Đối với đợt học tập và sinh hoạt trong 42 ngày (26/9/2022 - 06/11/2022), tổng chi phí là 3.750.000 VNĐ.

Phương thức thu tiền: Sinh viên sẽ nộp theo đại đội trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhập học (bằng tiền mặt)

Các chi phí phát sinh do sinh viên làm hư hỏng cơ sở vật chất sẽ được quy định theo đơn giá đền bù tại Trung tâm.

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023  Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Phòng thi chi tiết được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 16/1/2023.

Chi tiết
Thông báo hạn nộp slide và Danh sách tiểu ban bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo hạn nộp slide và Danh sách tiểu ban bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 đã gần kề. Sinh viên vui lòng chú ý lịch và hội đồng bảo vệ để có sự chuẩn bị sớm ...

Chi tiết
Thông báo danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Thông báo danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế phê duyệt danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 cho sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế và Kinh ...

Chi tiết
Thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 CTĐT hệ chuẩn và hệ CLC TT23

Thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 CTĐT hệ chuẩn và hệ CLC TT23

Thông báo của phòng KHTC về vấn đề thu học phí HK1 năm học 2022-2023

Chi tiết
Thông báo thời hạn và cách thức nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo thời hạn và cách thức nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo hạn nộp khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022.

Chi tiết
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 - 2023 sau đăng ký học đợt 2

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 - 2023 sau đăng ký học đợt 2

Trường Đại học Kinh tế thông báo về Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 - 2023 sau đăng ký học đợt 2

Chi tiết
Thông báo Kết quả học tập học kỳ hè năm học 2021-2022

Thông báo Kết quả học tập học kỳ hè năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành thông báo 3339/ĐHKT-ĐTĐH V/v thông báo kết quả học tập học kỳ hè năm học 2021-2022.

Chi tiết
Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2022

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2022

Phòng Đào tạo gửi thông báo đến toàn thể sinh viên về Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2022

Chi tiết
Thông báo Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2022

Thông báo Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2022

Trường Đại học Kinh tế gửi thông báo về Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2022.

Chi tiết