PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Trần Thị Hồng Ngọc

17:44 17/08/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1996

Học vị: Cử nhân

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: ngoctran.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế, Học viện Ngoại giao năm 2019. Chuyên viên Trần Thị Hồng Ngọc hiện đang phụ trách mảng hợp tác phát triển và hỗ trợ các công tác khác của Phòng và Trường.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Luật Kinh tế, Học viện Ngoại giao (năm 2019).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT