PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Hà Thị Minh Thu

16:44 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1991

Học vị: Cử nhân

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: htmthu@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từng công tác tại Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN; hiện đang phụ trách mảng hợp tác trong nước, học bổng và một sô hoạt động khác thuộc mảng hợp tác phát triển.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao (năm 2013).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Chuyên viên tiêu biểu Năm học 2018-2019, Năm học 2019-2020.