PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Hồ Sỹ Hải

13:59 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1996

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: haihs.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Hồ Sỹ Hải hiện là chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên ; tốt nghiệp thạc sĩ ngành Thương mại Marketing, Macquarie University năm 2021; cử nhân ngành kế toán doanh nghiệp, Học viện Tài chính năm 2018. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ ngành Thương mại Marketing, Macquarie University năm 2021; 

Cử nhân ngành kế toán doanh nghiệp, Học viện Tài chính năm 2018

THÀNH TÍCH NỔI BẬT