PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Hoàng Phan Tuấn Minh

01:32 22/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1999

Học vị: Cử nhân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: minhhpt@vnu.edu.vn 

Điện thoại: 0777368725

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Hoàng Phan Tuấn Minh hiện là Chuyên viên phòng Chính trị và công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Là cử nhân Chuyên ngành Kinh tế và Phát triển Quốc tế Trường ĐH Ngoại Thương. Từng có kinh nghiệm làm việc tự do và tại các doanh nghiệp, ngân hàng và start-up, phụ trách mảng truyền thông, marketing và đối ngoại.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Kinh tế và Phát triển quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương (năm 2021)