KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

NGƯT.PGS.TS. HÀ VĂN HỘI

22:11 17/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1962

Học vị: Tiến sĩ

Danh hiệu: Nhà giáo ưu tú

Học hàm: Phó Giáo sư

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: hoihv@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84.4) 37547670

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

NGƯT. PGS.TS. Hà Văn Hội hiện là Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Ông đã từng là: Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh Quốc tế. Ông có bằng Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế Thế giới & Quan hệ Kinh tế quốc tế (nay là chuyên ngành Kinh tế quốc tế) năm 2004, được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2009. Ông tham gia giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế (bao gồm cả thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ) và một số lĩnh vực liên quan khác. Ông là người chủ trì và tham gia nhiều đề tài NCKH từ cấp Trường đến cấp Quốc gia. Đồng thời, là tác giả của nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo và hơn 100 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. Hiện nay ông đang tham gia cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, ông còn tham gia tư vấn cho một số tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (2004).

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội (2001).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Định hướng nghiên cứu, giảng dạy: Kinh doanh quốc tế; Thương mại quốc tế (hàng hóa và dịch vụ).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Danh hiệu Nhà giáo ưu tú theo QĐ số 32/QĐ-CTN ngày 07/01/2022 của Chủ tịch nước.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016.

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm học 2013-2014.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021.

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2009-2010, Năm học 2011-2012, Năm học 2013-2014.

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2012, Năm học 2013-2014, Năm học 2015-2016, Năm học 2018-2019, Giai đoạn 2015-2020.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2008-2009, Năm học 2009-2010, Năm học 2010-2011, Năm học 2011-2012, Năm học 2012-2013, Năm học 2013-2014, Năm học 2014-2015, Năm học 2015-2016, Năm học 2018-2019.

Điển hình tiên tiến Giai đoạn 2015-2020.

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế  Năm học 2009-2010, Năm học 2011-2012, Giai đoạn 2007-2012, Năm học 2019-2020.

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

Phó Trưởng khoa phụ trách

Chi tiết
TS. PHẠM THU PHƯƠNG

TS. PHẠM THU PHƯƠNG

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế

Chi tiết
TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN LAN ANH

TS. NGUYỄN LAN ANH

Phụ trách Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế

Chi tiết