PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Nguyễn Bích Hà

16:45 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1989

Học vị: Thạc sĩ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: hanb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Hà Nội;Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.Từ năm 2011 - đến nay công tác tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Hiện tại đang phụ trách mảng mở mới các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, MOU quốc tế.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế-ĐHQGHN (năm 2019).

Cử nhân ngành Quản trị du lịch , ĐH Hà Nội (năm 2011).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Chuyên viên tiêu biểu Năm học 2017-2018.