PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nguyễn Thị Lương

13:58 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1979 

Học vị: Thạc sĩ 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Email: luongnt@vnu.edu.vn 

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS. Nguyễn Thị Lương hiện là chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên (2020-nay). Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Bà có nhiều năm công tác tại Trường ở vị trí Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2007-2020)

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN (năm 2019).

Cử nhân ngành Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN (năm 2007).