PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Nguyễn Thị Nguyệt Nương

16:47 23/12/2021

Phó Trưởng phòng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1984

Học vị: Thạc sĩ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: nuongntn@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2010 - đến nay công tác tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Mảng công việc phục trách: Phụ trách mảng Nghiên cứu khoa học 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ ngành Tài chính-Ngân hàng, ĐH Kinh tế-ĐHQGHN (năm 2015).

Cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế, ĐH Kinh tế Quốc dân (năm 2008).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2018-2019.

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Chuyên viên xuất sắc Năm học 2016-2017, Năm học 2019-2020.