KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

PGS.TS. NGUYỄN AN THỊNH

06:48 18/01/2022

Trưởng khoa

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1980

Học vị: Tiến sĩ (2007)

Học hàm: Phó Giáo sư (2014)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nathinh@vnu.edu.vnanthinhhus@gmail.com

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh hiện là Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Kinh tế phát triển. Là Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2018 đến nay.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Sau Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Kookmin, Hàn Quốc (2019-2010)

Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, ĐHQGHN (2007);

Cử nhân Địa lý học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN (2002).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kinh tế môi trường; Địa lý kinh tế; Phân tích và hoạch định chính sách công.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2020-2021

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đạt thành tích xuất sắc Năm học 2019-2020

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đạt thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế Năm 2019

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế và sở hữu trí tuệ Năm 2020 

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  Năm học 2020-2021

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021

TS. LÊ DUY ANH

TS. LÊ DUY ANH

Phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công

Chi tiết
TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

Chi tiết