KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

PGS.TS. VŨ THANH HƯƠNG

23:15 17/01/2022

Phó Trưởng khoa

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1977

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó giáo sư

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: huongvt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

PGS.TS Vũ Thanh Hương tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương, thạc sĩ ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên tại Đại học Queensland, Australia và tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS. Vũ Thanh Hương hiện là Phó Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế với hơn 20 năm kinh mghiệm và có nhiều đóng góp nổi bật trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và NCKH. Bà là một trong những thành viên nòng cốt tham gia vào Sáng kiến xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo cách tiếp cận chuẩn đẩu ra CDIO; là một trong những thành viên chủ chốt trong hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành KTQT CLC cao theo tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức quốc tế. Bà đã chủ trì nhiều đề tài NCKH các cấp, là thư ký khoa học hoặc thành viên chính của nhiều đề tài cấp Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương, Chương trình Tây Bắc…  Bà là tác giả của nhiều sách giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, ASEAN và EU. HIện nay, Bà tham gia giảng dạy các môn học như Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2018);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Đại học Queensland, Australia (2007); 

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại Thương (2000).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

- Thương mại quốc tế (hàng hoá và dịch vụ);                        

- Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, hội nhập của ASEAN, hội nhập của EU

- Đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế 

- Tạo thuận lợi thương mại số, số hoá.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2017-2018; 

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2016-2017; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Giai đoạn 2015-2020.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm học: Năm học 2009-2010; Năm học 2010-2011; Năm học 2012-2013; Năm học 2015-2016; Năm học 2016-2017; Năm học 2017-2018; 

Được tặng thưởng danh hiệu “Điển hình tiên tiến Giai đoạn 2015-2020” 

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2009-2010; Năm học 2010-2011. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Giai đoạn 2007-2012;  giai đoạn 2007-2017

Được vinh danh cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển Trường giai đoạn 2007 – 2017. 

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở Năm học 2009-2010; Năm học 2012-2013.

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

Phó Trưởng khoa phụ trách

Chi tiết
TS. PHẠM THU PHƯƠNG

TS. PHẠM THU PHƯƠNG

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế

Chi tiết
TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN LAN ANH

TS. NGUYỄN LAN ANH

Phụ trách Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế

Chi tiết