PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Thị Thu Hưởng

13:59 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1979

Học vị: Thạc sĩ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: huong_ttt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thạc sĩ Trần Thị Thu Hưởng, chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.  Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trong quá trình làm việc tại Trường, Thạc sĩ Trần Thị Thu Hưởng đã giữ nhiều chức vụ như Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (năm 2010 - 2019); chuyên viên Khoa Kinh tế Chính trị. Trước khi về Trường Đại học Kinh tế, Thạc sĩ Hưởng đã có kinh nghiệm công tác tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (năm 2007); Công ty TNHH Tuấn Đức (năm 2005).

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế , ĐH Kinh tế - ĐHQGHN  (năm 2012).
Cử nhân ngành Tâm lý học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (năm 2009).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013, năm học 2013-2014, năm học 2015-2016, Năm học 2017-2018.

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế  Năm học 2009-2010, Năm học 2010-2011.

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành tích trong công tác Đoàn và PTTN Năm học 2013-2014, Năm học 2019-2020.