KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

TS. BÙI HỒNG CƯỜNG

20:13 16/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1980

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: cuongbh@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tiến sĩ Bùi Hồng Cường nhận bằng Tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, là 1 cựu sinh viên của nhà trường, TS Cường có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Ông tham gia tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành như Giao dịch thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế, Đàm phán quốc tế, Logistics.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2017);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐHKT, ĐHQGHN, Việt Nam (2013); 

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Khoa Kinh tế, ĐHQGHN (2003).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, Hội nhập Kinh tế quốc tế.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2007-2008; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2008-2009; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2009-2010; Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2009-2010; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở Năm học 2009-2010; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2010-2011; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2011-2012; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2013-2014; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2015-2016; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2009-2010; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Giai đoạn 2006-2010; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2010-2011; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2011-2012; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Giai đoạn 2007-2012; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

Phó Trưởng khoa phụ trách

Chi tiết
TS. PHẠM THU PHƯƠNG

TS. PHẠM THU PHƯƠNG

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế

Chi tiết
TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN LAN ANH

TS. NGUYỄN LAN ANH

Phụ trách Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế

Chi tiết