KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. ĐỒNG MẠNH CƯỜNG

21:34 15/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1991

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: dmcuong@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Đồng Mạnh Cường hiện là Giảng viên bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế phát triển. Là Tiến sĩ Kinh tế học. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2021 đến nay.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học, Đại học Phùng Giáp, Đài Loan (2019);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, ĐH Feng Chia, Đài Loan (2016);

Cử nhân Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc dân (2013).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kinh tế lượng vĩ mô, kinh tế học quản trị, Xây dựng mô hình thống kê Bayesian.

TS. LÊ DUY ANH

TS. LÊ DUY ANH

Phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công

Chi tiết
TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết