KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

15:52 17/01/2022

Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1983

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: lichhk@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS Hoàng Khắc Lịch hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, giảng viên bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và đảm nhận qua nhiều vị trí: Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2013-nay), Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển (2015-2016), Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển (2016-2017), Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển, kiêm Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học (2017-2018), Trưởng phòng Tổ chức nhân sự (2018-nay).

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Trường Đại học của Phòng Thương mại Thái Lan (2012).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Giảng dạy các môn Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô từ cơ bản tới chuyên sâu. 

Kinh tế tăng trưởng, kinh tế phát triển và chính sách tài khóa. 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2020-2021;

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2020-2021;

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2013-2014, Năm học 2015-2016, Năm học 2018-2019, Năm học 2019-2020, Năm học 2020-2021;

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Giảng viên tiêu biểu Năm học 2016-2017.

TS. LÊ DUY ANH

TS. LÊ DUY ANH

Phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công

Chi tiết
TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết