KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. LÊ DUY ANH

20:00 17/01/2022

Phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1990

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: leduyanh@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Lê Duy Anh hiện đang phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế phát triển. Ông có bằng tiến sĩ và thạc sĩ ngành Khoa học Phát triển từ đại học Cambridge, Vương Quốc Anh cùng với bằng cử nhân Kinh tế học từ đại học Durham, Vương quốc Anh. Ông đã tham gia nhiều dự án tư vấn trong một số lĩnh vực phát triển như y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường được hỗ trợ từ các nguồn vốn ODA từ nhiều nhà tài trợ khác nhau tại Việt Nam.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Nghiên cứu phát triển, ĐH Cambridge, Anh (2020);

Thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu phát triển, ĐH Cambridge, Anh (2013);

Cử nhân Kinh tế, Durham University (2012).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Phát triển bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường, Kinh tế hành vi.

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

Chi tiết