KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. LÊ KHÁNH CƯỜNG

21:39 15/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1983

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: cuonglk@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Lê Khánh Cường, tốt nghiệp tiến sĩ năm 2021, chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia. Hiện là giảng viên Bộ môn Chính sách công - Khoa Kinh tế phát triển, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

Quá trình công tác: Từ 2010 - 2019: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN; Từ 2019 - 5/2021: Phòng Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN; Từ 6/2021 - nay: Giảng viên Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia, Việt Nam (2021);

Thạc sĩ chuyên ngành Toán Giải tích, Trường ĐH Sư phạm HN, Việt Nam (2010);

Cử nhân Sư phạm Toán, Trường ĐH Tây Bắc (2005).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Chính sách công

Giảm nghèo bền vững

Kinh tế số

Quản lý kinh tế.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2017-2018; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2018-2019.

TS. LÊ DUY ANH

TS. LÊ DUY ANH

Phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công

Chi tiết
TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết