KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

19:00 17/01/2022

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1978

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyendinhtien@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Nguyễn Đình Tiến tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế Nông nghiệp tại trường Đại học Nông nghiệp 1 năm 2001, nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp năm 2009 tại Trường Đại học quốc gia Philippine, Los Banos; tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp tại trường Đại học Quốc gia Philippines, Los Banos năm 2017. Hướng nghiên cứu chính bao gồm lượng giá kinh tế môi trường, chi trả dịch vụ môi trường rừng, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phân tích thị trường và giá cả, tăng trưởng xanh. TS. Nguyễn Đình Tiến hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN từ năm 2017 và là Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản, Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, ĐH quốc gia Philippines, Philippines (2017);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, ĐH quốc gia Philippines, Philippines (2009); 

Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, Đại học nông nghiệp Hà Nội (2001).

 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kinh tế tài nguyên và môi trường, Chi trả dịch vụ môi trường rừng, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phân tích thị trường và giá cả, tăng trưởng xanh. 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2020-2021, Nhà khoa học tiêu biểu trong công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ 2021 (ĐHQGHN)

TS. LÊ DUY ANH

TS. LÊ DUY ANH

Phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công

Chi tiết
TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

Chi tiết