KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

17:49 15/01/2022

Giảng viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1977

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: quynhanh@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh hiện là Giảng viên bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế, Khoa Kinh tế phát triển. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2020 đến nay.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Học viện Nông nghiệp Hà Nội, Việt Nam (2014);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Học viện Nông nghiệp Hà Nội, Việt Nam (2009);

Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Hà Nội (1999).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Nghiên cứu rủi ro, hành vi người sản xuất và tiêu dụng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

TS. LÊ DUY ANH

TS. LÊ DUY ANH

Phụ trách trách nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công

Chi tiết
TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết