KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

TS. PHẠM THU PHƯƠNG

22:16 17/01/2022

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1981

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: phuongpt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Phạm Thu Phương nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013. Hiện bà là Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà đã có kinh nghiệm giảng dạy trong các môn học Đầu tư quốc tế, Công ty xuyên quốc gia, Đàm phán kinh doanh quốc tế  tại trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.  Định hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực Đầu tư quốc tế, Công ty xuyên quốc gia, Quản lý tài chính... Bên cạnh đó, Bà cũng có kinh nghiệm trong việc quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc", quản lý dự án quốc tế Thriive Hà nội, quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các bộ ban ngành như Bộ ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế/Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2013);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế/Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế, Việt Nam (2007); 

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (2003).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Đầu tư quốc tế, công ty đa quốc gia, quản lý tài chính..

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2009-2010; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2010-2011; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2020-2021; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2009-2010; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2010-2011.

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

TS. NGUYỄN TIẾN MINH

Phó Trưởng khoa phụ trách

Chi tiết
TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

TS. TRẦN THỊ MAI THÀNH

Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ

Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Quốc tế

Chi tiết
TS. NGUYỄN LAN ANH

TS. NGUYỄN LAN ANH

Phụ trách Phó chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế

Chi tiết