PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Vũ Thanh Tú

16:46 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1987

Học vị: Thạc sĩ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: vttu@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Th.S Vũ Thanh Tú là chuyên viên Phòng NCKH&HTPT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Là cử nhân tiếng Anh - Viện ngoại ngữ Đại học Bách Khoa Hà Nội (2010), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân (2014). Có kinh nghiệm 5 năm làm việc với các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài trong các dự án giám định bảo hiểm. Hiện đang phụ trách mảng dự án quốc tế, trao đổi sinh viên và hợp tác quốc tế.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ ngành Kinh doanh và Quản lý, ĐH Kinh tế Quốc Dân (năm 2015)

Cử nhân ngành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ, ĐH Bách khoa HN (năm 2010)