CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Đào Thị Thanh Huyền

00:31 01/12/2021

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1985

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: daohuyen@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506/102

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS Đào Thị Thanh Huyền hiện là Ủy viên BTV Công đoàn Trường, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường ĐHKT - ĐHQGHN. Là thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế. Trước khi chính thức công tác tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường ĐHKT - ĐHQGHN Bà từng có nhiều năm làm việc trong môi trường giáo dục và có kinh nghiệm trong công tác Khảo thí, Đảng, Đoàn thể tại trường. Nhiều thành tích trong công tác đoàn thể như: Danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2017; Công đoàn viên xuất sắc năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019; Bằng khen của công đoàn Ngành giáo dục Việt Nam năm học 2019-2020. Đồng tác giả 01 bài báo đăng trên tạp chí Tài chính doanh nghiệp số 07/2021 (ISSN 1859-3887).

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2017-2018.

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  Năm học 2018-2019.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2017-2018,  Năm học 2018-2019, Năm học 2020-2021.

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác Năm học 2015-2016.