CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang

15:05 17/12/2021

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1981

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nhquang@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS Nguyễn Hồng Quang hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, chuyên viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Là Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế….

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013, Năm học 2013-2014.

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế  Năm học 2009-2010, Năm học 2009-2010, Năm học 2010-2011, Năm học 2011-2012, Năm học 2017-2018.

Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Có thành tích cao trong các lĩnh vực công tác, góp phần phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Giai đoạn 2007-2012.