CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Phùng Thế Vinh

15:10 17/12/2021

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1991

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: vinhpt99@gmail.com

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS Phùng Thế Vinh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Là tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Trước khi tham gia giảng dạy, Ông từng nhiều năm công tác tại trường qua các vị trí Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2013-2014), Chuyên viên Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2014-2020). Từ 2018 - nay: Tham gia giảng dạy, đào tạo ngắn hạn tại một số trường Đại học. Từ tháng 7/2020 - Nay: Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2016).

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2019).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị đại học…

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2016-2017.

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở  Năm 2017.