CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Bùi Thị Quyên

14:50 16/08/2023

Ủy viên Ban chấp hành

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1989

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: buiquyen@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Bùi Thị Quyên hiện là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phụ trách trách nhiệm Phó chủ nhiệm bộ môn Văn hóa doanh nghiệp - Viện QTKD. TS. Bùi Thị Quyên tốt nghiệp Đại học Công Đoàn chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2011, tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Mỏ - Điạ chất chuyên ngành Quản lý kinh tế năm 2013, bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển năm 2020. Bà có 8 năm hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy: Từ năm 2013-2020, giảng viên khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Từ năm 2020 - nay, giảng viên viện Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Việt Nam (2021);

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam (2013); 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Công đoàn (2011).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Văn hóa doanh nghiệp, Đạo đức kinh doanh, Cạnh tranh doanh nghiệp.