CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Lê Minh Tuấn

14:44 16/08/2023

Ủy viên Ban chấp hành

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1990

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tuanlm@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Th.S Lê Minh Tuấn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính-Kế toán (2013); thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (2014) tại Đại học Nottingham Trent, Vương Quốc Anh. Năm 2020, Th.S Lê Minh Tuấn về công tác giảng dạy tại bộ môn Tài chính Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính của ông là về chính sách tài chính tiền tệ, quản lý các dòng vốn nước ngoài… Bên cạnh đó, Ông cũng có kinh nghiệm trong việc tư vấn, phát triển chương trình đào tạo và quản lý các dự án quốc tế. Ông từng trực tiếp quản lý dự án Đổi mới sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học UCD, Ailen, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland. Từ 5/2023 đến nay, ông là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, ĐH Nottingham Trent, Anh (2014); 

Cử nhân Kế toán kiểm toán và tài chính, ĐH Nottingham Trent (2013).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

- Hội nhập Kinh tế quốc tế;

- Tài chính Quốc tế;

- Quản trị dòng vốn.