CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải

14:42 16/08/2023

Ủy viên Ban chấp hành

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1979

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: haintt.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải tốt nghiệp Cử nhân ngành Kế toán tại Học viện Tài chính năm 2001; nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế năm 2014 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Là giảng viên bộ môn Kế toán - Khoa Kế toán Kiểm toán, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Giải Nhì cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 2006; giải Nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 2009. Có một số sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Sở. Tham gia viết sách chuyên khảo, tài liệu học tập chuyên ngành. Là thư ký, thành viên một số đề tài nghiên cứu tại các tỉnh.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, ĐH Kinh tế Quốc dân, Việt Nam (2014);

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, ĐH Kinh tế-ĐHQGHN, Việt Nam (2009);

Cử nhân Kế toán, ĐH Tài chính Kế toán HN (2001).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Các vấn đề về tiền lương, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp; 

Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp; 

Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI..