CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo

14:20 16/08/2023

Ủy viên Ban thường vụ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1992

Học vị: Cử nhân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenthao@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Nguyễn Thị Thảo hiện là Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Trường, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài Chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (kế toán viên). Là cử nhân kế toán Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (năm 2014). Từ năm 2014 - 2018: kế toán tại công ty cổ phần Dịch vụ và vận tải Bảo Châu ; Từ năm 2019 - nay: công tác tại phòng Kế hoạch Tài chính , Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. Hiện phụ trách mảng liên kết quốc tế (CITE) 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Kế toán trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (2014).

Đang theo học Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2019).

Đang theo học Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Trường Ngoại ngữ - ĐHQGHN (2019).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Có thành tích xuất sắc Năm học 2019-2020.