CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Nguyễn Trung Phong

14:47 16/08/2023

Ủy viên Ban chấp hành

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1981

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: phongnt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS Nguyễn Trung Phong hiện là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHKT, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHKT, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên Trường ĐHKT. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và đảm nhận qua nhiều vị trí: Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2008-2010). Chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2010-2020). Thư ký Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2017-2021). Trưởng Phòng CT&CTSV, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2021-nay). Từng giữ nhiều chức vụ trong công tác Đoàn Thanh niên: Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2010- 2014), Chủ tịch HSV Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2011-2014), Phó Chủ tịch HSV ĐHQGHN (2013), Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2014-2020), Uỷ viên BTV Đoàn ĐHQGHN (2014-2020).

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2011).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Giai đoạn 2007-2017.

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2013-2014, Năm học 2016-2017, Năm học 2019-2020.

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Có thành tích xuất sắc Năm học 2014-2015, Năm học 2017-2018, Giai đoạn 2015-2020, Năm học 2019-2020.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2011-2012, Năm học 2012-2013, Năm học 2013-2014, Năm học 2014-2015, Năm học 2015-2016, Năm học 2016-2017, Năm học 2017-2018, Năm học 2018-2019, Năm học 2019-2020, Năm học 2020-2021.