CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Phạm Duy Khánh

14:41 16/08/2023

Ủy viên Ban chấp hành

Năm sinh: 1990

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: khanhpd@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS Phạm Duy Khánh hiện là Chuyên viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường. Là Thạc sĩ Kinh tế quốc tế. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2018 đến nay.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2018)

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chuyên viên xuất sắc Năm học 2020-2021; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2018-2019; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020.