QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới - Mục tiêu ngắn hạn và chiến lược dài hơi!

09:21 22/04/2022

Ảnh hưởng của dịch Covid 19 đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh chiến lược, mô hình, xu hướng sản xuất kinh doanh cả trong trước mắt và lâu dài - không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở tầm quốc gia”. Điều này có là thực tiễn hay không? Điều chỉnh mô hình kinh doanh khó khăn-thuân lợi như thế nào và quy mô kinh tế lớn hay vừa và nhỏ sẽ dễ dàng điều chuyển hơn, cần lưu ý những gì? 

Diễn đàn Chủ nhật, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV1) đã mời tới trường quay PGS.TS. Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thành Thực - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, Chủ tịch Hội động quản trị Công ty Cổ phần Bagico bàn luận những nội dung này.

>> Thông tin về chương trình:

Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam 

Chuyên mục Diễn đàn Chủ nhật, ngày 14/3/2021, trên kênh VOV1 - Đài tiếng nói Việt Nam

Đề xuất chính sách đối với việc hình thành và phát triển CBEZ tại Việt Nam

Đề xuất chính sách đối với việc hình thành và phát triển CBEZ tại Việt Nam

Đây là các nội dung được đề cập trong nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài “Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ...

Chi tiết
Quản trị thông minh - xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp

Quản trị thông minh - xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp

Thế kỷ XXI đang chứng kiến quá trình chuyển đổi của thế giới dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc điểm quan trọng nhất của quá ...

Chi tiết