SÁCH

Danh mục dòng sách kinh tế - kinh doanh phát hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tháng 7/2022

Danh mục dòng sách kinh tế - kinh doanh phát hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tháng 7/2022

Phát triển đọc sách là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của người học. Nhờ đó, sinh viên, học viên trở thành trung tâm của quá trình học, […]

Chi tiết
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Với cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa kinh doanh và văn hóa học, đi từ biểu hiện (văn hóa doanh nghiệp) đến gốc rễ (đạo đức kinh doanh), cuốn sách […]

Chi tiết
Tâm lý hành vi của nhà đầu tư trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

Tâm lý hành vi của nhà đầu tư trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

Trên cơ sở phân tích cũng như cung cấp bằng chứng khoa học về các yếu tố tâm lý đang tồn tại ở các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt […]

Chi tiết
Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển logistics trong ngành hải sản Việt Nam

Cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng quát về mô hình tuyến tính SEM và cách áp dụng mô hình này trong việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển […]

Chi tiết
Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế

Nguyên lý thống kê kinh tế đã trở thành một môn học cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế. Trong bối cảnh thời gian lên lớp có giới […]

Chi tiết
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam

Đây là cuốn sách chuyên khảo, được ra đời với mục đích làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu […]

Chi tiết
Giáo trình Thuế

Giáo trình Thuế

"Giáo trình Thuế" được tổ chức biên soạn bởi đội ngũ các giảng viên thuộc Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. […]

Chi tiết
Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

Chuỗi giá trị và thương mại ngành hàng nông lâm sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khủng hoảng sinh thái

Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách là nỗ lực của tập thể tác giả gồm các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý có uy tín […]

Chi tiết
Sản xuất hiệu suất cao - kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam

Sản xuất hiệu suất cao - kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam

Cuốn sách “Sản xuất hiệu suất cao - Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam” được sử dụng là học liệu tham khảo của các học phần Quản trị […]

Chi tiết
Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách

Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách

Cuốn sách “Quy hoạch không gian tổng hợp quản lý xung đột môi trường vùng bờ - tiếp cận phân tích địa lý và chính sách” đề cập đến các kết quả nghiên cứu […]

Chi tiết
Giáo trình: Nguyên lý thống kê kinh tế

Giáo trình: Nguyên lý thống kê kinh tế

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được biên soạn dựa trên đề cương học phần Nguyên lý thống kê kinh tế giảng dạy cho bậc đại học của các trường đại […]

Chi tiết
Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam

Cuốn sách hướng tới độc giả là các nhà quản trị tổ chức, nhà nghiên cứu, đặc biệt là sinh viên và học viên ngành Quản trị Kinh doanh. Cuốn sách có thể […]

Chi tiết