BÀI BÁO QUỐC TẾ

Tác động lan tỏa theo không gian của tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng từ các tỉnh của Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 11:25 27/07/2023

Nghiên cứu “ Spatial regional spillover of economic growth: Evidence from Vietnamese provinces” của nhóm tác giả Đồng Mạnh Cường, Đào Thị Bích Thủy (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) và Cao Thùy Linh (Đại học FPT) công bố trên tạp chí Southeast Asian Journal of Economics Vol.10(3) năm 2022 xem xét tác động lan tỏa theo không gian của tăng trưởng kinh tế giữa các tỉnh trong các vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển kinh tế vùng.

Sử dụng mô hình tự hồi quy theo không gian (SAR), kết quả thực nghiệm cho thấy các mối liên kết kinh tế vững chắc theo vùng giữa các tỉnh trong cùng một vùng. Tuy nhiên, tác động lan tỏa của tăng trưởng quy mô kinh tế (GDP) dường như mạnh hơn tác động lan tỏa của tăng trưởng mức sống (GDP bình quân đầu người). Các mối liên kết tăng trưởng kinh tế mạnh hơn ở các vùng có trình độ phát triển kinh tế cao hơn. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vị trí địa lý và văn hóa vùng có thể tạo ra sự khác biệt trong kết nối kinh tế giữa các vùng.

Toàn văn bài báo được công bố trên tạp chí Southeast Asian Journal of Economics Vol.10(3) năm 2022.

Nghiên cứu đưa ra một số gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam.

Thứ nhất, các vùng kinh tế kém phát triển có liên kết vùng thấp nhất. Do đó, Chính phủ cần nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy kết nối kinh tế giữa các tỉnh trong các khu vực này, điều này sẽ giúp cải thiện nền kinh tế của mỗi tỉnh. 

Thứ hai, do sự truyền dẫn tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng bởi vị trí địa lý và văn hóa vùng miền nên Trung ương cần có chính sách riêng cho từng vùng để phát triển kinh tế vùng một cách hiệu quả.

>>> THÔNG TIN BÀI BÁO

Cuong Dong, M., Thi Bich Thuy, D., & Linh Cao, T. (2022). Spatial regional spillover of economic growth: Evidence from Vietnamese provinces. Southeast Asian Journal of Economics, 10(3), 199–226. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saje/article/view/262740

>>> GIỚI THIỆU TÁC GIẢ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TS. Đồng Mạnh Cường: Giảng viên Bộ môn Kinh tế học thuộc Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính gồm: Kinh tế lượng vĩ mô, kinh tế học quản trị, xây dựng mô hình thống kê Bayesian.

TS. Đào Thị Bích Thủy: Giảng viên Bộ môn Kinh tế học thuộc Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính gồm: Tăng trưởng kinh tế và các vấn đề kinh tế vĩ mô.

Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc tế tính đến tháng 9 năm 2023

Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc tế tính đến tháng 9 năm 2023

Trân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tính đến tháng 9 năm 2023.

Chi tiết
Thương hiệu đại học - Một góc nhìn khác trong bối cảnh thách thức cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng

Thương hiệu đại học - Một góc nhìn khác trong bối cảnh thách thức cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng

Trong bối cảnh những thách thức cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, đòi hỏi các tổ chức giáo dục đại học phải áp dụng một chiến lược khác biệt để duy ...

Chi tiết
Tại sao người dân Việt Nam dễ bị lừa đảo đầu tư theo mô hình Ponzi trên các sàn giao dịch tiền mã hóa? Kết quả thực nghiệm từ mô hình PLS-SEM

Tại sao người dân Việt Nam dễ bị lừa đảo đầu tư theo mô hình Ponzi trên các sàn giao dịch tiền mã hóa? Kết quả thực nghiệm từ mô hình PLS-SEM

Hơn 10 năm qua, tại Việt Nam đã có rất nhiều cá nhân bị lôi kéo tham gia vào các sàn giao dịch tiền mã hóa. Có thể kể đến vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo iFan ...

Chi tiết
Tác động của trái phiếu xanh đến môi trường  tại các quốc gia: Vai trò điều tiết của chất lượng thể chế

Tác động của trái phiếu xanh đến môi trường tại các quốc gia: Vai trò điều tiết của chất lượng thể chế

Thị trường trái phiếu xanh đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, ...

Chi tiết
Thích ứng với bối cảnh bình thường mới: Khung sinh kế bền vững cho khu vực phi chính thức trong thời kỳ COVID-19

Thích ứng với bối cảnh bình thường mới: Khung sinh kế bền vững cho khu vực phi chính thức trong thời kỳ COVID-19

Sự bùng phát đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ đến nền kinh tế, trong đó đối tượng lao động phi chính thức được ...

Chi tiết
Tâm lý nhà đầu tư, lợi nhuận cổ phiếu và sự phụ thuộc giữa các phân vị của chúng: Bằng chứng từ các quốc gia G7

Tâm lý nhà đầu tư, lợi nhuận cổ phiếu và sự phụ thuộc giữa các phân vị của chúng: Bằng chứng từ các quốc gia G7

Tâm lý từ lâu đã được biết đến là một yếu tố quan trọng trong tài chính hành vi và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán. Sử dụng dữ ...

Chi tiết
Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc và mối liên hệ mật thiết giữa sự hài lòng trong công việc với sự gắn bó tổ chức: Từ góc độ giáo dục đại học

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc và mối liên hệ mật thiết giữa sự hài lòng trong công việc với sự gắn bó tổ chức: Từ góc độ giáo dục đại học

Với tiêu đề “Antecedents of Job Satisfaction and Its Progressive Intertwinement with Organizational Commitment: From a Higher Education Perspective”, bài ...

Chi tiết
Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thiếu thốn tương đối về thu nhập cá nhân đối với sức khỏe của cư dân nông thôn: Cách thức hướng tới cải thiện tình trạng sức khỏe của cư dân nông thôn

Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thiếu thốn tương đối về thu nhập cá nhân đối với sức khỏe của cư dân nông thôn: Cách thức hướng tới cải thiện tình trạng sức khỏe của cư dân nông thôn

Tình trạng sức khỏe của cư dân nông thôn có liên quan đến hạnh phúc, tình trạng kinh tế - xã hội, sự phát triển cá nhân và lý tưởng sống của họ, nhưng ...

Chi tiết
Tác động của phân cấp tài khóa đến giảm nghèo ở Việt Nam

Tác động của phân cấp tài khóa đến giảm nghèo ở Việt Nam

Đối với Việt Nam, vấn đề phân cấp và thực hiện phân cấp đã được quan tâm từ rất sớm. Ngay từ giai đoạn đầu của Đổi mới, vấn đề phân cấp đã được Đảng nhìn ...

Chi tiết