HỌC VIÊN - NGHIÊN CỨU SINH

Công bố điểm học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 2) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Công bố điểm học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 2) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Kèm theo Thông báo số 3420/TB-ĐHKT ngày 19/09/2023 về việc công bố điểm học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đàm Thị Thúy

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đàm Thị Thúy

Kèm theo Thông báo số 3409/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo có kế hoạch mở lớp học MOS như sau:

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) Bậc Đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) Bậc Đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3318/TB-ĐHKT ngày 13/9/2023 về việc Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) bậc Đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ I năm học […]

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phạm Tiến Dũng

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phạm Tiến Dũng

Kèm theo Thông báo số 3327/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) bậc đào tạo Thạc sĩ

Kèm theo Thông báo số 3237/TB-ĐHKT ngày 7/9/2023 về việc Lịch thi học phần Triết học Khóa QH-2023-E (trúng tuyển đợt 1) bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 1) Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 1) Học kỳ I năm học 2023-2024

Kèm theo Công văn số 3149/ĐHKT-ĐT ngày 31/8/2023 về việc lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 1) học kỳ I năm […]

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ

Kèm theo Thông báo số 3105/TB-ĐHKT ngày 30/8/2023 về việc Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 2) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ I, năm học 2023-2024

Tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học kỳ I, năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3148/TB-ĐHKT ngày 31/8/2023 về việc tích lũy trước tín chỉ của chương tình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Kinh […]

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Cường

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Cường

Kèm theo Quyết định số 3058/TB-ĐHKT ngày 28/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phùng Xuân Tráng

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phùng Xuân Tráng

Kèm theo Thông báo số 3043/TB-ĐHKT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết